Plan podziału spółki

Uprzejmie informujemy, że Zarząd spółki Sport Park Przymorze
Sp. z o.o. z/s w Gdańsku podjął decyzję o podziale spółki.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd spółki Sport Park Przymorze Sp. z o.o. z/s w Gdańsku podjął decyzję o przeniesieniu części majątku spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).
Zgodnie z art. 535 §  3  kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan podziału spółki Sport Park Przymorze Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, począwszy od dnia 9 lipca 2020 r.
Szczegółowy plan podziału spółki dostępny jest do pobrania poniżej:

Plan podziału spółki ...