Regulamin lekcji indywidualnych

1. Zajęcia indywidualne/w parze prowadzone są w klubie Sport Park Przymorze przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 13 w Gdańsku Przymorze.

2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem klubu Sport Park Przymorze i przestrzegania ich zasad.

3. Zajęcia trwają 55 min. W czas trwania zajęć wliczone są czynności przygotowujące do zajęć, tj. zamiatanie kortu.

4. Podczas zajęć na kortach mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.

5. Uczestnicy zajęć rozliczani są według cennika.

6. Opłaty za zajęcia przy stałej rezerwacji kortu, klient zobowiązuje się opłacać do 7 każdego miesiąca, za cały miesiąc z góry

7. Opłaty za zajęcia jednorazowe, klient zobowiązuje się opłacać przed zajęciami.

8. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.

9. W przypadku braku opłaty klient dostaje powiadomienie sms.

10. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

11. Odwołanie zajęć zgłaszamy najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami, wysyłając wiadomość sms na nr tel. 728 434 722 (w treści: imię i nazwisko, termin rezerwacji, imię trenera).

12. W sytuacji prawidłowego odwołania o czasie, zajęcia odrabiamy w innym terminie lub opłata przechodzi na następny miesiąc.

13. W przypadku zbyt późnego lub nie odwołania zajęć, opłata przepada.

14. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Sport Park Przymorze.

15. W trakcie zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę.

16. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu przy stałej rezerwacji,  powinna być zgłoszona nie później niż 7 dni przed początkiem kolejnego miesiąca przez klienta wysyłając wiadomość sms  na nr tel. 728 434 722 (w treści: imię i nazwisko, termin rezerwacji, imię trenera).

17. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.

18. W dni 24 Grudnia, 31 Grudnia, 2 Maja treningi nie odbywają się.

20. Klient ma obowiązek podpisać regulamin przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach.

21. Klub sportowy Sport Park Przymorze zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

22. Ze strony Sport Park Przymorze zapewniamy:

  • rzetelne prowadzenie zajęć z wykwalifikowaną kadrą trenerską,
  • sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć,
  • sprzęt tenisowy i badmintonowy