Regulamin lekcji indywidualnych

1. Zajęcia indywidualne/w parze prowadzone są w klubie Sport Park Przymorze przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 13 w Gdańsku Przymorze.

2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem klubu Sport Park Przymorze i przestrzegania ich zasad.

3. Zajęcia trwają 55 min. W czas trwania zajęć wliczone są czynności przygotowujące do zajęć, tj. zamiatanie kortu.

4. Podczas zajęć na kortach mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.

5. Uczestnicy zajęć rozliczani są według cennika.

6. Opłaty za zajęcia przy stałej rezerwacji kortu, klient zobowiązuje się opłacać do 7 każdego miesiąca, za cały miesiąc z góry

7. Opłaty za zajęcia jednorazowe, klient zobowiązuje się opłacać przed zajęciami.

8. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.

9. W przypadku braku opłaty klient dostaje powiadomienie sms.

10. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

11. Odwołanie zajęć zgłaszamy najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami.

12. W sytuacji prawidłowego odwołania o czasie, zajęcia odrabiamy w innym terminie lub opłata przechodzi na następny miesiąc.

13. W przypadku zbyt późnego lub nie odwołania zajęć, opłata przepada.

14. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Sport Park Przymorze.

15. W trakcie zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę.

16. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu przy stałej rezerwacji,  powinna być zgłoszona nie później niż 14 dni przed początkiem kolejnego miesiąca przez klienta wysyłając wiadomość SMS  lub E-MAIL.

17. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.

18. W dni 24 Grudnia, 31 Grudnia, 2 Maja treningi nie odbywają się.

20. Klient ma obowiązek podpisać regulamin przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach.

21. Klub sportowy Sport Park Przymorze zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

22. Ze strony Sport Park Przymorze zapewniamy:

  • rzetelne prowadzenie zajęć z wykwalifikowaną kadrą trenerską,
  • sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć,
  • sprzęt tenisowy i badmintonowy