Regulamin wynajmu kortów i boisk

I. Ogólne zasady korzystania z usług klubu Sport Park Przymorze.

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu Sport Park Przymorze zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 2. Klienci proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.

Osobom przebywającym na terenie Klubu zabrania się:

 • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
 • palenia tytoniu
 • wnoszenia napojów alkoholowych
 • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku
 • gry w  niezmienionym lub zabrudzonym obuwiu
 • używania wulgaryzmów.
 1. Klienci nie przestrzegający regulaminu lub niszczący mienie Klubu mogą zostać z niego usunięci .
 2. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia będące wyposażeniem hali, należące do klubu Sport Park Przymorze, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Za wypożyczone rakiety w przypadku całkowitego zniszczenia lub zaginięcia, odpowiedzialność materialna wynosi 70% wartości nowej rakiety (nie dotyczy zerwania naciągu).
 4. Na terenie kortów obowiązuje zmiana obuwia na specjalnie przeznaczone do gry w tenisa, lub do piłki halowej czy też badmintona koniecznie zmienionym przy wejściu na hale i z czystą podeszwą ( zwłaszcza na kortach badmintona z jasną gumowaną podeszwą ).
 5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Klub Sport Park Przymorze nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni klubowej i na terenie klubu
 7. Na terenie Klubu Sport Park Przymorze obowiązuje zakaz akwizycji. Wszelkie materiały reklamowe mogą być eksponowane tylko i wyłącznie za zgodą managera klubu.

II. Zasady korzystania z kortów w klubie Sport Park Przymorze.

Zasady rezerwowania kortów:

 1. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji klubu Sport Park Przymorze, telefonicznie. sms-em lub on-line, dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
 2. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min. W tym 55min gry i 5min na udostępnienie  i posprzątanie ( pozbieranie piłek i innych akcesoriów )  kortu dla następnego gracza. W przypadku przedłużenia rezerwacji kortu wprowadza się naliczenia 30 minutowe.

Korty  udostępniane są w  następującej kolejności :

 • dla potrzeb i działalności sportowej  (grupy szkoleniowe, szkółki) Sport Park Przymorze,
 • dla członków Sport Park Przymorze,
 • dla osób fizycznych i firm posiadających stałą rezerwację,
 • dla osób dokonujących rezerwacji indywidualnych (jednorazowych)

III. Zasady stałych rezerwacji

 1. Rezerwacja stała dokonywana jest na okres wskazany przez osobę rezerwującą.
 2. Warunkiem dokonania rezerwacji stałej  jest podpisanie Umowy Najmu oraz dokonywanie opłat rezerwacyjnych w rozliczeniu miesięcznym z góry do 10 dnia każdego rozpoczętego miesiąca.
 3. Opłata jest wyliczana na podstawie prognozy zaplanowanych godzin w danym miesiącu kalendarzowym
 4. W przypadku nie przestrzegania regulaminu klub zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji Stałej.
 5. Stała rezerwacja jest możliwa tylko po opłaceniu z góry co najmniej czterech gier w miesiącu (patrz cennik).
 6. Stałych rezerwacji nie można opłacać za pojedyncze wejścia

IV. Zasady odwoływania stałych rezerwacji:

Prosimy o jak najwcześniejsze odwołanie rezerwacji.

 1. Istnieje możliwość zmiany daty stałej rezerwacji lub jej odwołania najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowana grą.
 2. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi w dniu zaplanowanej gry, lub gdy  recepcja nie zostanie poinformowana o odwołaniu stałej rezerwacji, płatność za kort lub boisko przepada.
 3. Umowę najmu można rozwiązać z miesięcznym wypowiedzeniem
 4. Termin odrobienia zajęć odwołanych z min. 24 h wyprzedzeniem musi zawierać się w danym miesiącu kalendarzowym lub do końca kolejnego miesiąca.
 5. Anulowanie rezerwacji można dokonać tylko wysyłając wiadomość SMS
 6. Najemcy nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystanie przez Niego zarezerwowane godziny.

V. Zasady jednorazowych rezerwacji

 1. Przy rezerwacji jednorazowej obowiązują opłaty tak jak według cennika dla klientów jednorazowych.
 2. Rezerwacji należy dokonywać osobiście w recepcji klubu Sport Park Przymorze, telefonicznie lub sms-em pod nr. kom 509 024 105  a także on-line przez stronę internetową www.sportpark.com.pl
 3. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy.
 4. Jednoroazową rezerwację można dokonać z maksymalnie dwu tygodniowym wyprzedzeniem

VI. Zasady odwoływania rezerwacji jednorazowych:

 1. Zarezerwowany kort należy odwoływać 24 godziny przed zaplanowaną grą . Klient nie ponosi wtedy żadnych kosztów. 
 2. Dodatkowe koszty za nie odwołane lub odwołane za późno rezerwacje będą egzekwowane przez recepcję przy najbliższej wizycie w klubie.
 3. W przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, może zostać pozbawiony możliwości dalszych  rezerwacji.

VII. Zasady akceptacji kart FitProfit na terenie obiektu Sport Park Przymorze.

Dokonujac jednorazowej  opłaty za wynajem kortu tenisa za pośrednictwem karty FitProfit pobrana zostanie opłata w formie bezgotówkowej w kwocie 15 zł. Różnicę kwoty wynikającą z cennika naszego klubu klient zobowiązany będzie opłacić w formie gotówkowej w recepcji klubu.

Wynajęcie kortu przez 2 osoby posiadające kartę Fit Profit

 • koszt kortu pomniejszony o 30 zł

Wynajęcie kortu przez 1 osobę posiadającą kartę Fit Profit

 • koszt kortu pomniejszony o 15 zł

Prosimy uwzględnić konieczność okazania dowodu osobistego oraz czytelnie podpisanej karty podczas jej weryfikacji.

VIII. Zniżki 20 % dla  studentów i seniorów  dotyczące rezerwacji kortów tenisowych i badmintonowych.

 1. Obejmuje dni od pon. do pt. w godz od 11.00 do 15.00 oraz soboty i niedziele przez cały dzień .
 2. Zniżka liczona jest od cennika dla osób niezrzeszonych.
 3. Warunkiem udzielenia zniżki dla studentów jest okazanie odpowiedniego dokumentu czyli  aktualnej legitymacji studenckiej. 
 4. Warunkiem udzielenia zniżki dla seniorów jest okazanie  legitymacji emeryta/rencisty.
 5. Zniżka seniorska dotyczy osób które ukończyły 60 lat.
 6. Zniżka studencka dotyczy osób które nie ukończyły 26 lat.
 7. Osoba upoważniona do zniżki wykupująca abonament lub jednorazową rezerwacje musi dokonać jej osobiście i przebywać na korcie podczas opłaconej rezerwacji.

IX. Klub Sport Park Przymorze ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika.

X. Uwagi

 1. Klienci zainteresowani przedłużeniem rezerwacji na kolejne miesiące proszeni są o wcześniejszą informację, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Faktury wydajemy na prośbę klienta  w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi.
  (DZ.U. z dn. 29.12.1999r. Roz.13 par.40 pkt 1 i 2)
 3. Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na grę w tenisa lub uprawianie innego sportu korzystają z kortów na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia danej osoby.
 4. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e- mail: lub telefonicznie pod numerem tel. kom. 509 024 108
  Życzymy miłych wrażeń tenisowych


  Manager klubu Sport Park Przymorze

  Małgorzata Hiszpańska