Regulamin obiektu

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu Sport Park Przymorze zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 2. Klienci proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.

Osobom przebywającym na terenie Klubu zabrania się:

 • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
 • palenia tytoniu
 • wnoszenia napojów alkoholowych
 • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku
 • gry w  niezmienionym lub zabrudzonym obuwiu
 • używania wulgaryzmów.
 1. Klienci nie przestrzegający regulaminu lub niszczący mienie Klubu mogą zostać z niego usunięci .
 2. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia będące wyposażeniem hali, należące do klubu Sport Park Przymorze, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Za wypożyczone rakiety w przypadku całkowitego zniszczenia lub zaginięcia, odpowiedzialność materialna wynosi 100% wartości nowej rakiety (nie dotyczy zerwania naciągu).
 4. Na terenie kortów i boisk obowiązuje zmiana obuwia na specjalnie przeznaczone do gry w tenisa, badmintona lub piłki nożnej (zakaz gry w korkach). Należy wchodzić z czystą podeszwą ( zwłaszcza na kortach badmintona z jasną gumowaną podeszwą ).
 5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Klub Sport Park Przymorze nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni klubowej i na terenie klubu
 7. Na terenie Klubu Sport Park Przymorze obowiązuje zakaz akwizycji. Wszelkie materiały reklamowe mogą być eksponowane tylko i wyłącznie za zgodą managera klubu.