Cykl Turniejów Badmintona

Cykl Turniejów Badmintona
- jedyny cykl turniejów amatorskich na Pomorzu

Sport Park Przymorze Turnieje Badminton 2019

Informacje i Regulamin

1. TERMINARZ:

 • 12.01.2019      I Turniej z Cyklu Turniejów Badmintona
 • 23.02.2019     II Turniej z Cyklu Turniejów Badmintona
 • 23.03.2019    III Turniej z Cyklu Turniejów Badmintona
 • 27.04.2019    IV Turniej z Cyklu Turniejów Badmintona
 • 08.06.2019     V Turniej z Cyklu Turniejów Badmintona  WIELKI FINAŁ !!!

2. CEL

Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców trójmiasta i okolic. Popularyzacja badmintona.

3. ORGANIZATOR

SPORT PARK PRZYMORZE

4. MIEJSCE

Hala Sport Park Przymorze, ul. Dąbrowszczaków 13, 80-365 Gdańsk; 4 korty do gry

5. PROGRAM CZASOWY (1 edycja)

Piątek - losowanie
Sobota godz. 9:30 - wpłaty wpisowego w biurze zawodów
Sobota godz. 10:00 - rozpoczęcie zmagań
Zakończenie gier w zależności od liczby uczestników

6. KATEGORIE

 • Singiel Mężczyzn A (gr. zaawansowana)
 • Singiel Mężczyzn B (gr. początkująca)
 • Singiel Kobiet OPEN

7. SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJÓW

a. grupowo pucharowy (w zależności od ilości zgłoszeń)
b. turniej rozgrywany w każdej kategorii przy min. 6 zgłoszonych kobietach i 10 mężczyznach

8. UCZESTNICTWO

 • opłacenie wpisowego
 • posiadanie przepisowego sprzętu
 • w kategoriach "A" mecze rozgrywane wyłącznie lotkami piórowymi

9. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

Do dnia 11.01.2019 godz. 16. Na adres email marta.falkowska00@gmail.com, bądź w recepcji klubu SPORT PARK
W zgłoszeniu proszę o podanie Imienia, Nazwiska, rodzaju gry(kategorii) oraz nr telefonu

10. WPISOWE

40 zł - gra pojedyncza

11. NAGRODY

Pierwsza trójka poszczególnych kategorii gier otrzyma medale oraz nagrody rzeczowe od sponsorów

12. SĘDZIA GŁOWNY

Marta Gałkowska- marta.falkowska00@gmail.com

Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.
Za zniszczenia na terenie obiektów sportowych odpowiadają zawodnicy.
Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby turnieju przez

SPORT PARK PRZYMORZE.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych pod adresem mailowym: