Regulamin lekcji indywidualnych

 1. Zajęcia indywidualne prowadzone są w klubie Sport Park Przymorze przy ul. Prezydenta Lecha     Kaczyńskiego 13 w Gdańsku Przymorze.
 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem klubu Sport Park Przymorze i przestrzegania ich zasad.
 3. Zajęcia trwają 55 min. W czas trwania zajęć wliczone są czynności przygotowujące.
 4. Podczas zajęć na kortach mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.
 5. Uczestnicy zajęć rozliczani są według cennika.
 6. Opłaty za zajęcia przy stałej rezerwacji kortu, klient zobowiązuje się opłacać do 7 każdego miesiąca, za wszystkie godziny w danym miesiącu z góry.
 7. Jeśli klient dokonując płatności, poinformuje o terminie  w którym będzie nieobecny, opłata za dany termin nie zostanie pobrana.
 8. Klub ma prawo anulować stałą rezerwację w przypadku niskiej frekwencji  na zajęciach (więcej niż jedna nieobecność w miesiącu).
 9. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
 10. W przypadku braku opłaty klient dostaje powiadomienie sms.
 11. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
 12. Odwołanie zajęć zgłaszamy najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami, wysyłając wiadomość SMS.
 13. W sytuacji prawidłowego odwołania o czasie, zajęcia odrabiamy w innym terminie.
 14. W sezonie zimowym/letnim przysługują dwa odwołania, których klient nie musi odrabiać,  a płatność przejdzie na następny miesiąc, tylko w przypadku prawidłowego odwołania z zachowaniem terminu min. 24h.          
 15. W trakcie zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
 16. Obowiązuje 14 dniowy okres wypowiedzenia. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu przy stałej rezerwacji,  powinna być zgłoszona przez uczestnika/opiekuna wysyłając wiadomość SMS.
 17. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.
 18. W dni 24 Grudnia, 31 Grudnia, 2 Maja treningi nie odbywają się.
 19. Uczestnik/Opiekun ma obowiązek wypełnić i podpisać Formularz  Zgłoszeniowy przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach klubu Sport Park Przymorze.
 20. Klub sportowy Sport Park Przymorze zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 21. Ze strony Sport Park Przymorze zapewniamy:
 • Rzetelne prowadzenie zajęć z wykwalifikowaną kadrą trenerską,
 • Sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć,
 • Sprzęt tenisowy i badmintonowy