Plan podziału spółki

Uprzejmie informujemy, że Zarząd spółki Sport Park Przymorze
Sp. z o.o. z/s w Gdańsku podjął decyzję o podziale spółki.
 

Ogłoszenie z dnia 24 luty 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z podjęciem decyzji o podziale spółki Sport Park Przymorze Sp. z o. o. polegającej na przeniesieniu części majątku spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), Zarząd spółki Sport Park Przymorze Sp. z o.o. z/s w Gdańsku przyjął aneks do Planu podziału z dnia 8 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 535 §  3  kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości aneks do planu podziału spółki Sport Park Przymorze Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, wraz z tekstem jednolitym Planu podziału oraz załączników do Planu podziału.

Szczegółowy plan podziału spółki dostępny jest do pobrania poniżej:

Plan podziału spółki ...

 

Ogłoszenie z dnia 8 lipca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd spółki Sport Park Przymorze Sp. z o.o. z/s w Gdańsku podjął decyzję o przeniesieniu części majątku spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Zgodnie z art. 535 §  3  kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan podziału spółki Sport Park Przymorze Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, począwszy od dnia 9 lipca 2020 r.

Szczegółowy plan podziału spółki dostępny jest do pobrania poniżej:

Plan podziału spółki ...